Chovateľské potreby , bylinkáreň prírodná , poľovníctvo , záhradkárstvo      Bylinkáreň prírodná , Záhradkárstvo            CHOVATEĽSKÉ POTREBY

           (+ záhradkárstvo, bylinkáreň, poľovníctvo)

 

 

                  Viac produktov nájdete tu :   catdogke.eu , myconutri.sk

Home Objednávky Obsah Služba Veterinár

Veterinár  -  Cat & Dog     |      psy - mačky - vtáky - hlodavce - rybky     |     antiparazitiká     |     Vet. prípravky

Home

 

Poradíme Vám pri vhodnej výžive, vitamínoch, liečivách a krmive a to pri nákupe, telefonicky (+421 908 091 353) alebo cez e-mail.

*hotline - Veterinárne služby, pojazdná ambulancia:  6.00 - 22.00 dohodou

                                                  

NOVINKA :

Objednajte si čínske huby pre Vašich domácich miláčikov priamo od výhradného dovozcu (držiteľ rozhodnutia o registrácii)!    

Mushrooms4pets

    Huby boli používané v Číne na liečebné účely už niekoľko tisíc rokov. Ich blahodárny účinok je vysvetlený tým, že obsahujú aktívne zlúčeniny a  majú  liečivý účinok, sú ľahšie stráviteľné a lepšie sa vstrebávajú v organizme. Skúsenosti starodávnych liečiteľov potvrdila moderná veda. Liečivé huby majú antivírusové, antibakteriálne, antiflogistické /protizápalové/ účinky. Obsahujú  antiflogistické /protizápalové/, antialergické polysacharidy, lizozímy a triptány. Preparáty vyrobené z liečivých húb boli vyskúšané na zvieratách a ľuďoch. Huby sú ľahko použiteľné, vedľajšie účinky nemajú alebo sú zanedbateľné. Cordyceps synthesis napomáha pri ochoreniach obličiek, pečene a rakoviny pečene. Prípravky húb sa môžu používať jednotlivo, alebo pridaním rôznych liečivých rastlín napr. pestrec mariánsky, kurkuma, boswelia, tymián, alga (chlorella) a vhodnými primeranými antioxidantmi (quercetín, kyselina liponová).  

Najčastejšie použitie:

- v období rekonvalescencie

- pri chronickej geriatrickej slabosti

- atrofii svalov

- srdcových problémoch a slabosti

- pri rakovine – samostatne, alebo ako doplnok v chemoterapii (synergistické pôsobenie)

- papillomatóza psov

- kortizonová terapia - na vedlajšie účinky

- Cushingov syndróm - cielená suportívna terapia

- cukrovka

- silná parazitóza - slabé štenatá a mačatá

- znížená funkcia imunitného systému (FIV, FIP, FeLV) a vírusové ochorenia horných  dýchacích ciest

- hepatitis, ochorenia pečene, otravy hubami (Cordyceps, Ostropestrec mariánsky)  antioxidanty

- Lymská Borelióza (Chaga liečivá huba- Reischi plus, Reischi Flex)

- antibiotická, alebo antifungálna terapia - doplnenie (synergický účinok)

- problémy obličiek (Cordyceps sinensis)

- alergia (anti - ageing, Reischi, quercetin a pestrec mariánsky)

- stárnutie oka-  sivý zákal (Reischi, kyselina liponová, quercitin a pestrec mariánsky)

- zápal (kĺby, kurkuma, Boswelia)

------------------------------------------------------------------------------------- 

Cordyceps Plus 500mg (organická micéliová biomasa)   -   17.99€

Zloženie:

 • Cordyceps sinensis : 200mg
 • Hericium erinaceus :150mg
 • Ganoderma lucidum : 75mg
 • Ganoderma lucidum primordium body : 75mg

poznámka: micelium = výťažok z hýfy, primordium = mladé výhonky 

Kapsula: HPMC (celulóza)

Cordyceps Plus: posilňuje imunitu, zvyšuje okysličovanie krvných doštičiek a napomáha okysličovanie buniek. Podľa klinických štúdií Cordyceps zvyšuje bio-energiu buniek až o 55%. Polisacharidy zvyšujú aktivitu prirodzených imunitných buniek a B-buniek. Znižuje agregáciu krvných doštičiek a zvyšuje prekrvenie srdca a mozgu. Napomáha činnosti pľúc a horných dýchacích ciest. Napomáha a upravuje hladinu cukru a inzulínu v krvi. Cordyceps upravuje výkon a napomáha tvorbe svalovej hmoty bez steroidov. Cordyceps plus pôsobí proti starnutiu (huba Reishi huba nesmrteľnosti a huba Hericium erinaceus), ktoré sú prirodzenou živinou nervových buniek. Účinok prípravku:  priaznivo vplýva na látkovú výmenu okrem iného na pečeň, obličky, mozog, srdce (má silné organoprotektívne účinky), na cievny systém, a imunitný systém.

Hlavné účinky:  posilnenie oslabeného organizmu následkom staroby, choroby (na posilnenie obličiek, pečene, srdca, pľúc, pri cukrovke-diabetes mellitus), nadmernej aktivity, a pre športových a pracovných psov (agility).

Cieľový druh zvierat: pes, mačka.

Dávkovanie: denná dávka sa môže podávať s jedlom, môžeme rozdeliť na 1 alebo 2 časti. Do 5kg (1kapsula), 5-10kg (2kapsule), 10-20kg (3kapsule), 30kg a viac (3-4kapsule).

Balenie: 60 kapsúl.

Poznámka: Bez mlieka, gluténu, kukurice, sóje. 

Spôsob uchovávania: Skladovať na chladnom, suchom mieste, chrániť pred priamym slnečným svetlom. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. Čas použiteľnosti: 3 roky. Označenie: Len pre zvieratá! Bez predpisu veterinárneho lekára.

Dovozca, distribútor, držiteľ rozhodnutia o registrácii č. 075/VD/15-S : MVDr. Mariana Makó, Park Obrancov Mieru 5, 04001 Košice, SR, Reg. č.: SK400669., tel.: +421 908 091353, web.: www.catdogke.eu .

Výrobca: MycoNutri Ltd., The Magdalen Centre, The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, Veľká Británia.
--------------------------------------------------------------------------------------

Cordyceps Plus 500mg (organic micelium biomass)   -   17.99€

Ingredients:

 • Cordyceps sinensis : 200mg

 • Hericium erinaceus : 150mg

 • Ganoderma lucidum : 75mg

 • Ganoderma lucidum primordium points : 75mg

note: micelium = extract of hyphae, primordium = young shoots.

Capsule: HPMC (cellulose)

Cordyceps Plus enhances immunity, improves oxygenation of blood platelets and helps cells oxygenation. The clinical studies of Cordyceps increased bioenergy cells by up to 55%. Polisacharids increase the activity of the innate immune cells and B-cells. Reduces platelet aggregation and increases the blood circulation of the heart and brain. Facilitate the activities of the lungs and upper respiratory tract. It promotes and regulates blood sugar and insulin levels. Cordyceps adjusts performance and helps form muscle mass without steroids. Cordyceps plus increases the effect of anti-aging (Reishi mushroom fungus of immortality and mushroom Hericium erinaceus), which are natural nutrient nerve cells. Efficacy of the product:  is favorable to the metabolism of, inter alia, the liver, kidneys, brain, heart (the strong organoprotects), the vascular system, a beneficial effect on glykemia  and the immune system. Strenghtening of the weakened organism (sickness, old age, extrem activity), disease, excessive activity, reenforces the strength and activity sporting, working and very active dogs. The main effects:  strengthens the kidneys, liver, heart, lungs, diabetic-diabetes mellitus, for sport and working dogs (agility).

Target species: dog, cat.

Dosage: the daily dose can be given with, can be divided into one or two parts. To 5kg (1cps), 5-10 kg (2cps), 10 to 20 kg (3cps), 30 kg and over (3-4cps).

Packing: 60 capsules.

Notes: no dairy, gluten, corn, soy.

Method of storage: store in a cool, dry place, away from direct sunlight.


Importer, distributor, the MAH: MVDr. Mariana Makó, Park obrancov mieru 5, 04001 Košice, Slovak Republic, Reg. No.: SK400669, tel.: +421 908 091353, web.: www.catdogke.eu . Marketing Authorisation Holder: no. 075/M/15-S, MVDr. Mariana Makó.

Manufacturer: MycoNutri Ltd., The Magdalen Centre, The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, United Kingdom.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coriolus Plus 500mg (org. micéliová biomasa)   -   17.99€

Zloženie:

 •     Trametes Versicolor : 200mg
 •     Ganoderna Lucidum : 75mg
 •     Cordyceps Sinensis : 75mg
 •     Grifola Frondosa (Maitake) : 75mg
 •     Lentinula Edodes (Shitake) : 75mg

Kapsula: HPMC (celulóza)

Najčastejšie sa používajú na prevenciu a terapiu rakoviny. Podľa vedeckých výsledkov výťažky húb obsahujú také zlúčeniny, ktoré majú modulačný účinok v rôznych fázach karcinogenézy a tumorogenézy. Liečivé huby pôsobia rôznymi spôsobmi na rakovinové bunky v spojitosti s pôsobenim na imunitný systém. Môžu pôsobiť synergicky (navzájom sa posilňovať)  v prevencii a terapii rakoviny napr. pridaním trametesverzikoloru, priaznivo ovplyvňuje lymfóm, alebo rakovinu kosti. Ďalej sa použiva na posilnenie imunity u imunodeficientných zvierat  (napr. mačky FeLV/FIV) a  pri astme.

Cieľový druh zvierat: pes, mačka.

Dávkovanie: denná dávka sa môže podávať s jedlom, môžeme rozdeliť na 1 alebo 2 časti. Do 5kg (1kapsula), 5-10kg (2kapsule), 10-20kg (3kapsule), 30kg a viac (3-4kapsule).

Poznámka: Bez mlieka, gluténu, kukurice, sóje

Balenie: 60 kapsúl.

Skladovať na chladnom, suchom mieste, chrániť pred priamym slnečným svetlom.

Dovozca, distribútor, držiteľ rozhodnutia o registrácii č. 072/VD/15-S : MVDr. Mariana Makó, Park Obrancov Mieru 5, 04001 Košice, SR, Reg. č.: SK400669., tel.: +421 908 091353, web.: www.catdogke.eu .

Výrobca: MycoNutri Ltd., The Magdalen Centre, The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, Veľká Británia.

-----------------------------------------------------------------

Coriolus Plus 500mg ( organic micelium biomass)   -   17.99€

Ingredients:

 • Trametes versicolor : 200mg
 • Ganoderna Lucidum : 75mg
 • Cordyceps Sinensis : 75mg
 • Grifola Frondosa (Maitake) : 75mg
 • Lentinula edodes (shitake) : 75mg

Capsule: HPMC (cellulose)

Most commonly used for the prevention and treatment of cancer. The scientific results fungal extracts include those compounds having a modulating effect in the different stages of carcinogenesis and tumorigenesis. Medicinal mushrooms have a wide variety of ways to the cancer cells in conjunction with an action on the immune system. They can act synergistically (mutually reinforcing) the prevention and treatment of cancer, e.g. adding trametesverzikolor, a beneficial effect on lymphoma, or cancer of the bone. It is also used to boost immunity in immunodeficient animals (eg. cats FeLV/FIV) and asthma.

Target species: dog, cat.

Dosage: the daily dose can be given with, can be divided into one or two parts. To 5kg (1cps), 5-10 kg (2cps), 10 to 20 kg (3cps), 30 kg and over (3-4cps).

Packing: 60 capsules.

Notes: no dairy, gluten, corn, soy.

Method of storage: store in a cool, dry place, away from direct sunlight.

Importer, distributor, the MAH: MVDr. Mariana Makó, Park obrancov mieru 5, 04001 Košice, Slovak Republic, Reg. No.: SK400669, tel.: +421 908 091353, web.: www.catdogke.eu . Marketing Authorisation Holder: no. 072/M/15-S, MVDr. Mariana Makó.

Manufacturer: MycoNutri Ltd., The Magdalen Centre, The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, United Kingdom.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reishi Plus (400mg)   -   17.99€

Spomaľuje starnutie, hepatoprotektívum, antialergikum, má priaznivé imunomodulačné účinky (na podporu imunity)

Zloženie:

 • výťažok Ganoderma Lucidum 200mg
 • výťažok Innonotus Obliquus 50mg
 • výťažok Silybum Marianum 50mg
 • Quercetin 48mg
 • Chlorella Piremoidosa 47mg
 • Kyselina alfa liponová 5mg (z toho je 75mg polisacharidov, 7,5mg triterpénov, 40mg silymarínu)
   

Kapsula: HPMC (celulóza)

Reishi Plus  posilňuje imunitu, má  antioxidačné a hepatoprotektívne stimuly (ochrana pečene). Má antialergické účinky. V prípravku Reishi Plus účinok reishi doplňujú  quercetin, chaga, chlorella, ostropestrec mariánsky.

Cieľový druh zvierat: pes, mačka.

Dávkovanie: denná dávka sa môže podávať s jedlom, môžeme rozdeliť na 1 alebo 2 časti. Do 5kg (1kapsula), 5-10kg (2kapsule), 10-20kg (3kapsule), 30kg a viac (3-4kapsule).  

Balenie: 60 kapsúl.

Poznámka: Bez mlieka, gluténu, kukurice, sóje. 

Spôsob uchovávania: Skladovať na chladnom, suchom mieste, chrániť pred priamym slnečným svetlom.

Dovozca, distribútor, držiteľ rozhodnutia o registrácii č. 074/VD/15-S : MVDr. Mariana Makó, Park Obrancov Mieru 5, 04001 Košice, SR, Reg. č.: SK400669., tel.: +421 908 091353, web.: www.catdogke.eu .

Výrobca: MycoNutri Ltd., The Magdalen Centre, The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, Veľká Británia.

---------------------------

Reishi Plus (400mg)   -   17.99€

Slows aging, Hepatoprotective, antiallergic, has positive immuno-modulatory effects (for immune support)

Ingredients:     

 • Ganoderma lucidum extract 200mg
 • Innonotus Obliquus yield 50mg
 • Silybum Marianum extract 50mg
 • quercetin 48mg
 • Chlorella Piremoidosa 47mg
 • Alpha liponic 5mg (of which 75mg polisacharidov, triterpenes 7.5mg, 40mg silymarin)

Capsule: HPMC (cellulose)

Reishi Plus enhances immunity, has antioxidant and hepatoprotective incentives (liver protection). It has anti-allergic effects. In preparation Reishi Plus effect of quercetin supplement reishi, chaga, chlorella, milk thistle.

Target species: dog, cat.

Dosage: the daily dose can be given with, can be divided into one or two parts. To 5kg (1cps), 5-10 kg (2cps), 10 to 20 kg (3cps), 30 kg and over (3-4cps).

Packing: 60 capsules.

Notes: no dairy, gluten, corn, soy.

Method of storage: store in a cool, dry place, away from direct sunlight.

Importer, distributor, the MAH: MVDr. Mariana Makó, Park obrancov mieru 5, 04001 Košice, Slovak Republic, Reg. No.: SK400669, tel.: +421 908 091353, web.: www.catdogke.eu . Marketing Authorisation Holder: no. 074/M/15-S, MVDr. Mariana Makó.

Manufacturer: MycoNutri Ltd., The Magdalen Centre, The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, United Kingdom.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reishi Flex (400mg)   -   17.99€

Priaznivé účinky na pohybové ústrojenstvo. Na osteoartritídu, reumatoidnú artritídu, pri osteofitoch

Zloženie:

 • výťažok Ganoderma Lucidum,  
 • výťažok Harpagophytum procumbens 100mg,  
 • Boswellia serrata 100mg, z toho 60mg je kyselina boswelová 
 • Curcuma longa 50mg (47mg curcuminoidov, 45mg polisacharidov, 5mg triterpénov, 1,5mg Harpagosidov)

Kapsula: HPMC (celulóza)

Komponenty triterpénov reishi disponujú silným protizápalovým účinkom, kým polisacharidy napomáhajú rovnováhe v imunologickej odpovedi. Tieto komponenty posilnené účinkom Boswellie a Curcumy hrajú dôležitú úlohu pri chorobách pohybového aparátu.

Cieľový druh zvierat: pes, mačka.

Dávkovanie: denná dávka sa môže podávať s jedlom, môžeme rozdeliť na 1 alebo 2 časti. Do 5kg (1kapsula), 5-10kg (2kapsule), 10-20kg (3kapsule), 30kg a viac (3-4kapsule).

Balenie: 60 kapsúl.

Poznámka: Bez mlieka, gluténu, kukurice, sóje.

Spôsob uchovávania: Skladovať na chladnom, suchom mieste, chrániť pred priamym slnečným svetlom.

Dovozca, distribútor, držiteľ rozhodnutia o registrácii č. 073/VD/15-S : MVDr. Mariana Makó, Park Obrancov Mieru 5, 04001 Košice, SR, Reg. č.: SK400669., tel.: +421 908 091353, web.: www.catdogke.eu .

Výrobca: MycoNutri Ltd., The Magdalen Centre, The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, Veľká Británia.
 

----------------------------------

Reishi Flex (400mg)   -   17.99€

The beneficial effects on the musculoskeletal system. For osteoarthritis, rheumatoid arthritis, the osteofits.

Ingredients:     

 • Ganoderma lucidum extract
 • Harpagophytum procumbens extract 100mg
 • Boswellia serrata 100 mg , of which 60 mg is boswellic acid
 • Curcuma longa 50mg (47mg curcuminoids, polisacharids 45mg, 5mg triterpenes, 1.5 mg Harpagosids)

Capsule : HPMC (cellulose)

Triterpenes components reishi has a strong anti-inflammatory effect until polisacharids help balance the immune response. These components reinforced effect Boswell Curcuma play an important role in diseases of the musculoskeletal system.

Target species: dog, cat.

Dosage: the daily dose can be given with, can be divided into one or two parts. To 5kg (1cps), 5-10 kg (2cps), 10 to 20 kg (3cps), 30 kg and over (3-4cps).

Packing: 60 capsules.

Notes: no dairy, gluten, corn, soy.

Method of storage: store in a cool, dry place, away from direct sunlight.

Importer, distributor, the MAH: MVDr. Mariana Makó, Park obrancov mieru 5, 04001 Košice, Slovak Republic, Reg. No.: SK400669, tel.: +421 908 091353, web.: www.catdogke.eu . Marketing Authorisation Holder: no. 073/M/15-S, MVDr. Mariana Makó.

Manufacturer: MycoNutri Ltd., The Magdalen Centre, The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, United Kingdom.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Armillaria Plus   -   17.99€

Proti kŕčom, epilepsii.

Zloženie:

 • Armillaria Mellea 250mg
 • spóry Ganoderma Lucidum 10mg
 • výťažky Armillaria Mellea50mg
 • výťažky Curcuma Longa 50mg - z toho 48mg curcuminoidy a 2mg triterpény

Kapsula: HPMC (celulóza)

Armilaria melea (medová huba, Gastrodia ellata) je symbiotická huba žijúca v hľúzach čínskej liečivej orchidey. Gastrodia je dôležitým biologicky aktívnym komponentom. Účinnú látku získavajú z hľúz rastliny gastrodii a z toho sa pripravuje vanilinová tableta, ktorá je veľmi účinná pri kŕčových stavoch v terapii epilepsie, grand mal (tzv. generalizovaná forma so stratou vedomia) a petit mal (lokálna, krátkotrvajúca). Okrem toho Armillaria obsahuje L- triptofán a serotonín, ktoré majú sedatívne účinky. V preparáte Armillaria Plus účinok má Armillaria mellea ktorú doplňujú spóry Reishi so spazmolytickým účinkom, a Curcuma s neuroprotektívnym a antiepileptickým účinkom.

Cieľový druh zvierat: pes, mačka.

Dávkovanie: denná dávka sa môže podávať s jedlom, môžeme rozdeliť na 1 alebo 2 časti. Do 5kg (1kapsula), 5-10kg (2kapsule), 10-20kg (3kapsule), 30kg a viac (3-4kapsule).

Balenie: 60 kapsúl.

Poznámka: Bez mlieka, gluténu, kukurice, sóje.

Spôsob uchovávania: Skladovať na chladnom, suchom mieste, chrániť pred priamym slnečným svetlom.

Dovozca, distribútor, držiteľ rozhodnutia o registrácii č. 076/VD/15-S : MVDr. Mariana Makó, Park Obrancov Mieru 5, 04001 Košice, SR, Reg. č.: SK400669., tel.: +421 908 091353, web.: www.catdogke.eu .

Výrobca: MycoNutri Ltd., The Magdalen Centre, The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, Veľká Británia.

---------------------

Armillaria Plus   -    17.99€

Against convulsions, epilepsy.

Ingredients:    

 • Armillaria Mellea 250mg
 • Ganoderma lucidum spores 10mg
 • Armillaria extracts Mellea50mg
 • Curcuma Longa extract 50mg from it 2mg and 48mg curcuminoidy triterpenes

Capsule : HPMC (cellulose)

Armilaria melea (honey fungus, Gastrodia ellata) is a symbiotic fungus living in Chinese medicinal tubers orchids. Gastrodia is an important biologically active component. The active ingredient derived from plant tubers gastrodii of which is prepared vanillic tablet, which is very effective in convulsions in the treatment of epilepsy, grand mal (i.e. generalized form with loss of consciousness) and petit mal (local, short-lived). Moreover, L-tryptophan it comprising Armillaria and serotonin having sedatives. In preparation Armillaria Plus effect is Armillaria mellea which complements Reishi spores with antispasmodic effect, and Curcuma with neuroprotective and antiepileptic effects.

Target species: dog, cat.

Dosage: the daily dose can be given with, can be divided into one or two parts. To 5kg (1cps), 5-10 kg (2cps), 10 to 20 kg (3cps), 30 kg and over (3-4cps).

Packing: 60 capsules.

Notes: no dairy, gluten, corn, soy.

Method of storage: store in a cool, dry place, away from direct sunlight.

Importer, distributor, the MAH: MVDr. Mariana Makó, Park obrancov mieru 5, 04001 Košice, Slovak Republic, Reg. No.: SK400669, tel.: +421 908 091353, web.: www.catdogke.eu . Marketing Authorisation Holder: no. 076/M/15-S, MVDr. Mariana Makó.

Manufacturer: MycoNutri Ltd., The Magdalen Centre, The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, United Kingdom.

 

 

Objednávky prijímame cez e-shop na:  http://catdogke.eu

Orders are accepted through eshop: http://catdogke.eu 

Home ]

Send mail to objednavkycat.dogke@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2013 Cat & Dog
Last modified: 07/31/19